Τιμές

Οκτώβριος - Μάιος

300€ ανά ημέρα

Ιούνιος

350€ ανά ημέρα

Ιούλιος & Αύγουστος

590€ ανά ημέρα

Σεπτέμβριος

350€ ανά ημέρα